HİZMETLER

Sertifikalar

Almanca eğitiminden sonra, Almanya’daki kurumlarda geçerli dil sertifikası alınması gerekmektedir. Bu dil sertifikaları Goethe-TELC-ÖSD-TestDAF olarak belirlenmiştir. Bu dil sertifikalarının hangisinin ne anlama geldiğini inceleyebilirsiniz.

Geçerli Sertifikalar ve Anlamları

 

GOETHE Sertifikası;

Goethe Institut’un verdiği dil sertifikasıdır. Farklı basamaklardan oluşan sınavları bulunmaktadır. Goethe sınavı, Goethe enstitüsü tarafından dünya üzerindeki birçok ülkede düzenlenmektedir.  Goethe enstitüsü tarafından düzenlenen bu Almanca dil sınavı, sınava katılan kişilerin Almanca seviyelerini ölçebilmelerini ve başarılarını dünya çapında geçerliliği bulunan bir sertifika ile kanıtlayabilmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle Goethe sınavı Almanca dil seviyeleri arasında önemli bir yere sahip olmaktadır.

Goethe sınavları yetişkin ve çocuklar için ayrı olmakla birlikte farklı dil seviyelerine göre de sınıflara ayrılarak düzenlenmektedir. Bu sınıflandırmadaki amaç her düzeyde Almanca bilgisine sahip olan kişilerin hangi seviyede bulunduğunu ve ne kadar başarı sağlayabildiğini kanıtlamaları sağlamalarıdır. Örnek vermek gerekirse aile birleşimi ile yurtdışına yerleşecek olan bir kişi Almanca öğrenmeye yeni başlamış veya giriş seviyesinde Almanca bilgisi bulunuyorsa Goethe A1 sınavına katılarak burada başarılı olmayı ve sertifika almayı hedeflemektedir. Bir diğer örnek ise Almanca konuşulan bir ülkede çalışmak isteyen bir akademisyeni ele alacak olursak C düzeyinde bulunan Goethe sınavlarında başarı sağlamaları gerekmektedir.

TELC Sertifikası;

Dil sınavlarında lider konumda olan TELC (The European Language Certificates), dil sertifikasyonu ve test sistemlerinde Almanya sınırlarının ötesinde kabul gören bir merci konumundadır.

TELC dil sertifikaları, dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarında, meslekte, iş piyasasında ve yurt dışı tatillerinde yabancı dil konusunda sahip olduğunuz yetkinlikleri belgelemektedir. TELC sınavı yolu ile elde edilmiş bir başarı belgesi modern yaşamın birçok alanında önemli fırsatlara kapı açmaktadır. Bu fırsatlar iş piyasasında kişinin şansının önemli ölçüde artmasından, mesleğinde başarılı olmasından seyahatlerde sorun yaşamamaya kadar varan bir yelpazeye yayılmaktadır. Üst düzeyde kabul gören bu sertifikalar, yabancı dil yetisinin belirlenmesinde saydamlığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasını olanaklı kılar.

TELC; Avrupa Dil Sertifikaları, geleceğin dil sınavlarıdır. TELC, Avrupa Konseyi’nin kararlaştırdığı Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne dayalı, tutarlı bir sınav programı oluşturarak yabancı dil yetilerinin değerlendirilmesinde sistematik ve iyi düşünülmüş bir yaklaşım sunmaktadır. Avrupa Dil Sertifikaları kapsamında uygulanan bir sınavla bireysel dil yetileri ölçülür ve değerlendirilir. Kişinin kazandığı beceri ve yetilere ilişkin bilgi içeren bu belge, artan sayıda ülkede gittikçe genişleyen bir kitle tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir.

 

 

ÖSD; (Avusturya Dil Diploması)

ÖSD, yabancı ve ikinci dil olarak Almanca için devlet tarafından tanınan bir sınav sistemidir ve dünya çapında dil sınavları sunmaktadır. Bu sınavlar hem Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin seviye tanımlamalarının hem de “Profile Deutsch” adlı pratik odaklı gereklilikler kitabının temeline dayanmaktadır. ÖSD sertifikaları dünya çapında tanınır ve uluslararası olarak Almanca dil becerilerinin kanıtı olarak kabul edilir. ÖSD sınavları A1-C2 seviyelerinde sunulmaktadır ve yabancı veya ikinci dil olarak Almanca öğrenmek isteyen herkes için uygundur.

ÖSD kısaltmasının açılımı bir yandan “Avusturya dili diploması Almanca”, diğer yandan “Avusturya, İsviçre, Almanya” anlamına gelmektedir.

ÖSD Alman dilinin çeşitliliğini yansıtmaya çalışmaktadır. Almanca konuşulan Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerin standart varyantları eşdeğer olarak kabul edilir ve sınavlarda dikkate alınır. Örneğin, okuma ve dinleme görevlerindeki metinler, ilgili üç Almanca konuşulan ülkeden gelen görevlere dayanmaktadır. Bunun amacı, sınava girecek olan adayları, Almanca konuşulan üç ülkedeki dilsel gerçeğe hazırlamaktır.

TestDAF Sertifikası;

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), Federal Almanya Cumhuriyetinde yüksek öğrenim görmek isteyen ve anadilleri Almanca olmayan adayların dil düzeylerini gösteren bir sınavdır. Almanya’da lisans ya da yüksek lisans başvurusu için gerekli belgelerden biri de Almanca sertifikasıdır. Bu sertifikayı almak için TestDaf sınavında başarılı olmanız gerekmektedir.

TestDaF, ileri düzeyde bir dil sınavıdır. TestDaF sınavı okuma, dinleme, yazılı ifade, sözlü ifade gibi dört yetiyi ölçmekte ve her birini ayrı ayrı değerlendirmektedir. Bu bölümlerin her birinden TestDaf seviye 4 basamağını alan katılımcılar, Almanya’daki bütün üniversiteler için dil kabul şartını yerine getirmiş olurlar.

Hepsi Bir Arada

Tek Çatı Altında

Yaşarken Öğren
Gezerken Yaşa!

Aldo Dil Okulu, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş dil eğitimi programları sunar.