Neden ALDO?

Almanca

Öncelikli hedefimiz; Kursiyerlerimizi ihtiyacı olan Almanca Dil Seviyesine en kısa sürede ulaşmasına yardımcı olacak, konusunda son derece tecrübeli öğretmenler eşliğinde, şehrin gürültülü ortamından uzak, verimli bir okul ortamında eğitim sunmaktır.

Seviyeler

Almanca Dil Kursu

1.

A1 – Başlangıç

Bildik, günlük ifadeleri ve somut ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çok temel ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve diğer insanlara kendileri hakkında sorular sorabilir – nerede yaşadıkları, ne tür insanlar tanıdıkları veya ne tür şeylere sahip oldukları – ve bu tür soruları yanıtlayabilirler. Diğer kişinin yavaş ve net konuşması ve yardım etmeye hazır olması koşuluyla basit bir şekilde iletişim kurabilir.

2.

A2 – Temel bilgi

En yakın ilgi alanlarıyla ilgili cümleleri ve yaygın olarak kullanılan ifadeleri anlayabilir (örn. kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, iş, yerel bölge). Tanıdık ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit, rutin durumlarda etkileşime girebilir. Kendi geçmişini ve eğitimini, yakın çevresini ve acil ihtiyaçlarla ilgili konuları anlatmak için basit araçları kullanabilir.

3.

B1 – Dilin Gelişmiş Kullanımı

İş, okul, boş zaman vb. ile ilgili bildik konularda açık, standart dilin ana noktalarını anlayabilir. Dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken ortaya çıkması muhtemel çoğu durumla başa çıkabilir. Bildik bir konuda ve kişisel ilgi alanına giren basit bağlantılı metinler üretebilir. Deneyimler ve olaylar, hayaller, umutlar ve hedefler hakkında rapor verebilir ve planlar ve görüşler için kısa nedenler veya açıklamalar verebilir.

4.

B2 – Bağımsız Dil Kullanımı

Somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerdeki ana fikirleri anlayabilir; kendi özel alanındaki teknik tartışmalardan da anlar. O kadar kendiliğinden ve akıcı bir şekilde iletişim kurabilir ki, her iki tarafta da büyük bir çaba sarf etmeden anadili İngilizce olan kişilerle normal bir sohbet kolayca mümkündür. Çeşitli seçeneklerin avantajlarını ve dezavantajlarını vererek güncel bir konu hakkında bir bakış açısını açıklayan, çok çeşitli konularda net, ayrıntılı metinler üretebilir.

5.

C1 – Uzman dil becerileri

Örtülü anlam da dahil olmak üzere çok çeşitli zorlu, uzun metinleri anlayabilir. Çoğu zaman kelimeleri net bir şekilde aramak zorunda kalmadan, kendiliğinden ve akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Sosyal ve profesyonel yaşamda veya eğitim ve çalışmalarda dili etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir. Çeşitli metinsel bağlantı araçlarını uygun şekilde kullanarak karmaşık konularda net, yapılandırılmış ve ayrıntılı bir şekilde metin üretebilir.

6.

C2 – Neredeyse Ana Dil Becerileri

Okuduğu veya duyduğu hemen hemen her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan bilgileri özetleyebilir, nedenlerini ve açıklamalarını tutarlı bir sunumda yeniden üretebilir. Daha karmaşık durumlarda bile daha ince anlam nüanslarını belirleyerek, kendisini kendiliğinden, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilir.

Hepsi Bir Arada

Tek Çatı Altında

Yaşarken Öğren
Gezerken Yaşa!

Aldo Dil Okulu, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş dil eğitimi programları sunar.